Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Onze visie

Stichting Opwijs ziet het als opdracht om in Rotterdam-Noord kwalitatief, actueel en aantrekkelijk onderwijs te verzorgen. Onderwijs waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen, zodat ze een belangrijke basis ontwikkelen om op een verantwoorde manier in het leven te kunnen staan.

Brede vorming
In onze visie op leren en ontwikkelen is school de unieke verzamelplaats voor leren, vorming en kennisoverdracht. Voor jong en oud! Voor ons gaan onderwijs en vorming veel verder dan taal-, lees- en rekenvaardigheden. Vaardigheden ontwikkelen zoals leren leren, onderzoeken en slimme oplossingen voor problemen leren vinden, horen er ook bij. We bereiden kinderen voor om authentiek en flexibel om te gaan met de veranderende wereld en nieuwe technologie.

Zelfvertrouwen
Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat kinderen leren omgaan met succes en met tegenslag, dat zij risico’s durven nemen en zich willen blijven ontwikkelen. Wij werken dagelijks graag aan deze stevige basis en streven ernaar dat kinderen met zelfvertrouwen in de wereld staan.

Christelijk: geloofwaardig & open
We staan als christelijke organisatie midden in de maatschappij en hebben oog en respect voor verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Wij doen ons werk vanuit de protestants-christelijke levensovertuiging, met de Bijbel en de boodschap van Jezus Christus als uitgangspunt van ons denken en handelen. Zoals goede zorg voor je medemens, de aarde en jezelf. Onze identiteit helpt ons om samen met de kinderen antwoorden te vinden op belangrijke levensvragen.

“Vol vertrouwen vooruit"
(Koersplan 2023 - 2027)