Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Onze visie

Stichting Opwijs ziet het als opdracht om actueel en attractief onderwijs en kwalitatieve opvang
te verzorgen. Onderwijs en opvang waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van de  leerlingen, zodat een belangrijke basis wordt gelegd om straks als volwassene op een  verantwoorde manier in het leven te kunnen staan. 

Visie op leren en ontwikkelen
De kindcentra van stichting Opwijs zijn een unieke verzamelplaats voor ontwikkelen, leren, vorming en kennisoverdracht. Voor ons beperkt dit zich niet tot taal-, lees- en rekenvaardigheden. Het leren leren, het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met de veranderende wereld en nieuwe technologie, het onderzoeken en het leren vinden van slimme oplossingen voor problemen horen ook bij de kennis van vandaag. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat leerlingen leren omgaan met succes en met tegenslag, dat zij risico’s durven nemen en zich willen blijven ontwikkelen. Wij willen graag aan deze basis werken met als doel leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

Stichting Opwijs ziet haar kindcentra als een omgeving waar leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers met én van elkaar leren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten voor onderwijs en opvang aan onze leerlingen, maar ook voor de ontwikkeling van onze medewerkers, van de scholen, de opvang en van de gehele organisatie:

  • Iedereen, jong en oud, heeft talenten en ontwikkelpunten: leren omgaan met succes en met tegenslag is voor iedereen belangrijk. We hebben talenten te ontwikkelen en hindernissen te nemen om tot volledige ontwikkeling te komen. Elk mens heeft ondersteuning nodig en kan anderen ondersteunen, we vullen elkaar aan: als leerlingen en medewerkers, als medewerkers en ouders/verzorgers, als directie en bestuur. Er valt altijd meer te leren;
  • Ontwikkeling vergt een open houding en een uitdagende leeromgeving. We staan open voor ontwikkelingen in de maatschappij, volgen nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontvangen graag feedback van elkaar;
  • Ontwikkeling komt tot stand in een veilige omgeving, waarin je ongeacht leeftijd wordt gekend en erkend. Veiligheid ontstaat onder meer door gelijkwaardigheid, wederkerigheid, duidelijkheid, structuur, transparantie, een positieve houding en hoge verwachtingen. Dit komt ook tot uiting in onze identiteit.

Identiteit
Stichting Opwijs werkt vanuit de protestantschristelijke levensovertuiging. Wezenlijk hierbij is de oriëntatie op de Bijbel en met name het evangelie van Jezus Christus als norm en uitgangspunt van denken en handelen, waarbij we rekening houden met en respect hebben voor verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Vanuit een
veilige omgeving willen we samen met de leerlingen antwoorden vinden op belangrijke vragen die ons
bezighouden in het leven.

“Vol vertrouwen vooruit"
(Koersplan 2023 - 2027)