Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders en personeelsleden is van groot belang. Hierdoor kunnen zij meepraten en adviseren en ook instemmingsbesluiten nemen.

Over zaken die een school aangaan heeft elke school aangesloten bij Stichting Opwijs een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. De leden van de MR bespreken bijvoorbeeld het schoolplan, beleid dat invloed heeft op het onderwijs aan de leerlingen en het beleid met betrekking tot voorzieningen voor de leerlingen en de ondersteunende werkzaamheden van ouders.

Naast deze raden per school is er een gemeentelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad heeft op centraal niveau van Stichting Opwijs advies- en instemmingsrecht op zaken die een meerderheid van de Opwijs-scholen aangaan. Voorbeelden van onderwerpen waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft, zijn het bestuursformatieplan, de vakantieregeling, het personeelshandboek, het functieboek en het nascholingsprogramma.

Op de websites van alle bij Stichting Opwijs aangesloten scholen vindt u onder het onderdeel ‘Medezeggenschap’ informatie over de MR-en. De informatie op deze website betreft informatie over de GMR. 

U kunt contact opnemen met de GMR via gmr@stichtingopwijs.nl.

Kijk hier voor:

“Vol vertrouwen vooruit"
(Koersplan 2023 - 2027)