Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Kwaliteits-coördinator (oudere kind)

KC De Heijberg

Kindcentrum de Heijberg is een uniek kindcentrum aan de groene noordrand van Rotterdam in de wijk 
Hillegersberg nabij de Rotte. Wij bieden zowel onderwijs als opvang (in eigen beheer) aan kinderen vanaf 2 tot 13 jaar. Kinderen kunnen 51 weken per jaar vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur bij ons terecht.

Op Kindcentrum De Heijberg willen we impact maken op de levens van kinderen om ze een kansrijke toekomst te bieden. Vanuit deze gedeelde ambitie streven we naar zo goed mogelijk onderwijs en opvang. De collega’s van de opvang werken ook in het onderwijs om zo de doorgaande lijn te bewaken. We doen er alles aan om de kinderen voor, tijdens en na schooltijd een onbezorgde en gelukkige jeugd te laten beleven. Ze mogen zijn wie ze zijn, vanuit respect en ruimte voor eigenheid. We accepteren elkaar en bieden een veilige basis. Onze christelijke identiteit geeft daarbij richting. 
Het team bestaat uit ruim 40 collega’s die allemaal bewust hebben gekozen voor de christelijke grondslag, om van daaruit te handelen.

Globale taakomschrijving

De rol van intern begeleider is afgelopen schooljaar gegroeid naar de rol van kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator ondersteunt de directie bij het gedelegeerd uitvoeren en monitoren van het beleid op de domeinen leercoördinator, data-analist en zorgregisseur. De kwaliteitscoördinator spreekt in deze rol collega’s aan op de kwaliteit van de uitvoering van de gemaakte afspraken. Hierin wordt samengewerkt met de kwaliteitscoördinator peuters, kleuters en groep 3.
De werkzaamheden van de kwaliteitscoördinator bestaan onder andere uit de onderstaande domeinen. De directie faciliteert bij de ontwikkeling van deze gebieden en heeft een leidende rol in ontwikkeling van nieuw beleid, nieuwe beleidskeuzes en bij prioritering in uitvoering. 

Domein leercoördinator

 • Opstellen kwaliteitskaarten en onderwijsplannen voor de basisvakken (en aansturen van specialisten hierin), inclusief bewaken van de doorgaande lijn in het aanbod;
 • Opstellen van de kwaliteitskaarten en afspraken rondom pedagogisch/didactisch handelen;
 • Opstellen van kwaliteitskaarten rondom plusaanbod/remediërend aanbod;
 • Monitoren van de kwaliteit van pedagogisch/ didactisch handelen (leerkrachtobservaties);
 • Aansturing van de leerkrachtcoach op het aansluiten van de professionaliseringsdoelen bij de doelen uit het schoolplan, het jaarplan en de schoolbespreking;
 • Implementatie en borging expliciete directe instructiemodel.

Domein data-analist

 • Opstellen schoolanalyse en met de directie en het leiden van de schoolbespreking;
 • Implementatie Focus PO;
 • Organiseren toetsen (inclusief komend jaar de implementatie van IEP);
 • Ondersteunen toetsanalyse door de leerkrachten op groeps- en individueel niveau;
 • Opstellen kwaliteitskaarten rondom de cyclusopbrengsten op school-, groeps- en individueel 
  niveau;
 • Ondersteunen specialisten bij uitvoeren data-analyse;
 • Adviseren over prioriteiten in schoolplan en jaarplan vanuit de cyclusopbrengsten.

Domein zorgregisseur / ondersteuningsregisseur

 • Opstellen kwaliteitskaarten rondom de ondersteuningsstructuur op school-, groeps- en 
  individueel niveau;
 • Contact en ketenoverleg met externen en de schoolcontactpersoon;
 • Ondersteunen van de leerkrachten bij opstellen en vormgeven van het groepsaanbod op de diverse niveaus binnen de groep
 • Ondersteunen van de leerkracht in het vormgeven van contacten met ouders/externen op 
  ondersteuningsniveau 2 en 3;
 • Ondersteunen van de leerkrachten bij het opstellen van het ondersteuningsrooster volgens 
  gemaakte afspraken;
 • Monitoren van instroom, doorstroom en uitstroom.

Wij zoeken een collega die:

 • Een vereiste opleiding heeft afgerond of bereid is deze op korte termijn te gaan volgen, zoals post-HBO Intern Begeleider, Kwaliteitscoördinator, Onderwijskunde en/of Orthopedagogiek;
 • Van harte kiest voor het protestant – christelijke onderwijs;
 • Met directie en team samenwerkt aan onze eigen route naar het beste onderwijs en opvang;
 • Nieuwe dingen ziet en omarmt;
 • Een op groei gerichte denkstijl heeft vanuit gestructureerd denken;
 • Bijdraagt aan de verdere professionalisering van het team;
 • Een open houding heeft, graag samenwerkt en goede contacten kan opbouwen en onderhouden 
  met collega’s, ouders/verzorgers en externen;
 • Zin heeft om op Kindcentrum De Heijberg te werken.

Wij bieden:

 • Een prachtig kindcentrum met fijne leerlingen, ouders en team dat onderwijs en opvang biedt 
  aan peuters tot pubers;
 • Een team dat pedagogisch sterk is, maar ook didactische ambities heeft;
 • Een goed doordachte ondersteuningsstructuur vanuit een gedeelde visie op ondersteuning;
 • Een team dat onderwijs wil bieden dat elke dag een beetje beter wordt;
 • Een prettige werkplek en betrokken enthousiaste collega’s.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen de Bruin (directeur) 06-41048609 of 010–4182199.

Meer informatie over de school kun je vinden op www.deheijberg.nl. Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je sturen ter attentie van Jeroen de Bruin j.debruin@deheijberg.nl
Sluitingsdatum voor je sollicitatie is 1 september 2023. De eerste sollicitatiegesprekken zullen medio september plaatsvinden.

Functie

Kwaliteitscoördinator

School

KC De Heijberg

Uren

0,4 - 0,6 wtf

Waarom werken bij Stichting Opwijs?

Stichting Opwijs is een protestants-christelijke stichting met vier basisscholen. Een hechte organisatie waar iedereen elkaar kent en je echt gezien wordt. We bieden je alle ruimte om te onderzoeken, experimenteren, leren en innoveren. Voel je welkom en lees hier wat ons bijzonder maakt.

Deze interessante functie delen

Is dit niet de functie voor jou, maar denk je dat jij iemand kent die geknipt is voor deze baan? We waarderen het enorm als je hem of haar attendeert op onze leuke functie.

Sollicitatieformulier

Hoe heb je ons gevonden?

“Vol vertrouwen vooruit"
(Koersplan 2023 - 2027)