Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Kennismaken met: Rianne van der Niet

Medewerker kwaliteit en innovatie

‘Als ik over zo’n 24 jaar 60 ben en terugkijk, wil ik mijn grootste missie voltooid hebben: lessen uit de wetenschap de scholen in brengen en hiermee professionals inspireren. Omdat ik heel goed weet wat er op de werkvloer en voor de klas gebeurt, heb ik dan bijgedragen aan een vertaalslag en die ontwikkeling in gang gezet. Daar ligt mijn meerwaarde. Zo hebben we met elkaar het onderwijs voor onze leerlingen nog verder kunnen verbeteren. Grootse plannen hè?!’

‘We staan in ons vakgebied voor de uitdaging om in een tijd van lerarentekort het onderwijs slim te organiseren. De leerkrachten kunnen hele goede lessen blijven geven, maar het vak moet ook interessant voor ze blijven. Anders vertrekken mensen. Dat brengt met zich mee dat we meer moeten focussen op of we de juiste dingen doen. Daarom ben ik in 2017 ook de master Leren & Innoveren gaan doen. Daar leer je wat je visie op leren is en ook hoe je een team meekrijgt in een ontwikkeling. Met die ervaring ben ik in deze nieuwe functie gerold.’

Evidence informed
‘Er worden heel veel dingen onderzocht en geschreven over het onderwijs en ik denk dat er een meerwaarde in zit als we die lessen de school in halen. En dat kan op heel veel manieren! Het is mijn taak om met de vier scholen mee te denken over de verdere professionalisering van leerkrachten. Sinds september 2021 doe ik dit werk twee dagen per week binnen PCOHS. Hiervoor stond ik zo’n twaalf jaar voor de klas op de Hildegaertschool.’

Vertrouwen
‘Toen ik daar begon, was ik nog onzeker. Ik was mezelf nog aan het uitvinden. Theo, de directeur van de Hildegaertschool, heeft me veel vertrouwen gegeven. Hij heeft gezien dat ik me graag verdiep en verder wil. Met dat inzicht ben ik opleidingen gaan zoeken om me als professional en als persoon verder te ontwikkelen. Op het moment dat ik zelf weer in die leerstand terechtkom en anderen daarover vertel, neem ik déze mensen weer mee in een ontwikkeling. Leren komt zo ook in een stroomversnelling.’ 

Lerende cultuur
‘Ik begeleid mijn collega’s naar een cultuur waarin het leuk en nuttig is om meer van elkaar te leren. Zo breng ik bijvoorbeeld de taalspecialisten en de rekenspecialisten bij elkaar om samen te onderzoeken hoe zij zaken aanpakken en wat de teams daarvan kunnen leren. Soms willen collega’s iets nieuws uitproberen in hun klas. Dan denk ik mee over de opzet en check ik of die pilot in lijn is met de visie en past in het grotere plan van PCOHS. Daarnaast begeleid ik masterstudenten en organiseer ik met directies studiedagen om samen met het team een visie op te stellen.’ 

Samen ontwikkelen
‘Bij PCOHS zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om samen te leren en te ontwikkelen. Dat zie je terug in de Academie, die dit jaar is gestart. In gesprek met directies en collega’s onderzoek ik welke ontwikkelvraagstukken er liggen in de scholen en bij de medewerkers. Er lopen Lesson Study-trajecten, waarin collega’s samen lessen ontwerpen, uitvoeren, observeren en herontwerpen. In de praktijk is dat observeren lastig, omdat je soms geen vervanging kunt vinden.’

Kruisbestuiving
‘Het is ontzettend verrijkend om hier te werken en daarnaast een dag op de Hogeschool Rotterdam. Er ontstaat kruisbestuiving. Dat kan dus ook als je hier leerkracht bent. Ik denk dat er ontzettend veel kan bij PCOHS! Als je echt vindt dat er binnen onze stichting iets moet veranderen en dat deelt met het bestuur of de directie, dan wordt er naar je geluisterd. Daar liggen altijd kansen.’

“Vol vertrouwen vooruit"
(Koersplan 2023 - 2027)