Rob Beek

Raad van Toezicht

Ik woon in Hillegersberg-Schiebroek waar ik op verschillende manieren actief ben, zoals in het bestuur van speeltuinvereniging De Torteltuin en als voorzitter van de bewonersvereniging Het Schiereiland. Ik ben vader van vier kinderen en opa van vijf kleinkinderen, waarvan de oudste sinds kort naar de basisschool gaat. Al sinds lange tijd ben ik actief in het onderwijs zonder daarin werkzaam te zijn geweest. Zowel als leerling, student en later in het werk ben ik betrokken bij onderwijsvernieuwing, daarnaast als lid van medezeggenschapraden op diverse scholen. Na verschillende functies bij de provincie Zuid-Holland en enkele ministeries ben ik werkzaam geweest als gemeentesecretaris. Nu ben ik lid van enkele Raden van Toezicht in het onderwijs. Bij Stichting Opwijs is dat op voordracht van de GMR en met aandachtsgebieden medezeggenschap, juridische zaken en kinderopvang. 

Kinderen zijn onze toekomst en moeten zich in vrijheid in een veilige leergemeenschap kunnen ontwikkelen. Inzet van iedereen op school is daarvoor cruciaal. Betrek ouders en luister naar kinderen, hoe jong ze ook zijn. Het is een belangrijke opgave daar aandacht voor te hebben én te vragen.