Kees de Jongh

Voorzitter Raad van Toezicht

Sinds 1 augustus 2018 mag ik invulling geven aan de rol van voorzitter van het bestuur en per 1 januari 2020 aan de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht. Startend als betrokken ouder ben ik inmiddels al ruim 20 jaar betrokken bij het primair en voortgezet onderwijs. Na eerst circa 10 jaar in medezeggenschap (MR en GMR) in de afgelopen 10 jaar als (toezichthoudend) bestuurder of toezichthouder. Met elkaar zorg dragen en verantwoording nemen met als doel goed onderwijs en maximale ontwikkelkansen voor elk kind is voor mij de grote drijfveer. Daarbij mag ik op deze manier ook invulling geven aan een stukje maatschappelijke betrokkenheid.

Het is mooi om mijn bestuurlijke ervaring en mijn kennis en ervaring met (school-) gebouwen te kunnen combineren en op die wijze mijn steentje bij te mogen dragen aan de PCOHS en daarmee aan het christelijk onderwijs in Hillegersberg-Schiebroek.

In het dagelijks leven ben ik echtgenoot en vader (van drie dochters) en voorzie ik in mijn levensonderhoud door als zelfstandig ondernemer mij verdienstelijk te maken op het gebied van het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van vastgoed. Als vrijwilliger ben ik inmiddels al bijna 20 jaar betrokken bij World Servants waarbij het de laatste jaren mijn taak is om in Malawi het bouwen van klaslokalen voor te bereiden.

Al met loopt ‘onderwijs’ als een rode draad door mijn leven en hoop ik dat dat nog lang het geval zal zijn; je bent tenslotte nooit te oud om te leren …