Iepko Weijdema

Directeur Kindcentrum Emma

"It takes a village to raise a child"

Een Afrikaans gezegde, dat wat mij betreft ook in onze samenleving geldt. Opvoeden doen ouders niet alleen. Oppas, opa en oma, peuterspeelzaal, school en/of buitenschoolse opvang, allemaal dragen ze bij aan de ontwikkeling van kinderen.
Het deel van de school beperkt zich daarbij niet tot kennisoverdracht. Hoewel dat de oorspronkelijke opdracht is voor een school, is de taak van een school veel breder geworden.Graag lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen in de meest brede zin van het woord. Dat vraagt samenwerking met andere partners die ook een bijdrage leveren.  
Ik hoop dat de leerlingen van Kindcentrum Emma later terug kunnen kijken op een goede basisschooltijd. Een tijd waarin ze veel hebben geleerd over de schoolvakken, maar ook met en van elkaar over andere belangrijke zaken.