Arjo Klijnsmit

Voorzitter Raad van Toezicht

Mijn motivatie om een bijdrage te leveren in de rol van lid van de Raad van Toezicht heeft alles te maken met de ontwikkeling van kinderen. Het is mijn wens dat alle kinderen kunnen opgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden. Goed onderwijs draagt daaraan bij en is in belangrijke mate vormend en bepalend voor je leven. Zo heb ik dit zelf ervaren en zie dit ook bij mijn kinderen. Naast deze rol ben ik werkzaam bij de gemeente als adviseur voor het stadsbestuur. Mijn interesses liggen ook bij steden en de ontwikkeling van een stad zowel ruimtelijk als sociologisch. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie, in het bijzonder op het beleid en het handelen van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht heeft ieder zijn eigen aandachtsveld. Voor mij zijn dit vastgoed, algemeen bestuurlijke deskundigheid en identiteit.