Arie Bijl

Raad van Toezicht

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als organisatieadviseur en begeleid ik veranderingsprocessen in het publieke domein bij verschillende organisaties. 

Dat inspireert mij: het ontwikkelen van mensen en organisaties, en daaraan een bijdrage leveren. Enorm boeiend, leerzaam en uitdagend! Veranderen is mensenwerk, erg leuk om te doen. Het vormgeven aan die ontwikkeling en het doorvoeren daarvan doe ik vanuit diverse rollen. 

Ik ben daarnaast mantelzorger voor mijn broer en zus die beiden op zorg zijn aangewezen.  

Een voorrecht vind ik het om in het onderwijs bij Opwijs mijn bijdrage te kunnen leveren als lid van de Raad van Toezicht. Ik hecht groot belang aan onderwijs vanuit christelijke identiteit, ik heb dat zelf als rijkdom ervaren waar ik tot op vandaag de vruchten van pluk. 

De aandachtsgebieden waar ik mij in het bijzonder voor inzet zijn personeel en medezeggenschap. In het verleden heb ik een vergelijkbare rol vervuld bij een andere onderwijsinstelling in het primair onderwijs. Wat medezeggenschap betreft ben ik 6 jaar lang lid geweest van de MR, toen onze 3 kinderen op de middelbare school zaten.